Laman Utama/Uncategorized/Diploma-KKTM-Kluster Mekanikal & Pembuatan

Diploma-KKTM-Kluster Mekanikal & Pembuatan

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PEMBUATAN)

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PEMBUATAN)

SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada teknologi pembuatan rekabentuk terkini bagi industri berat dan ringan. Pelajar akan diberi pendedahan kepada pelbagai perspektif bagi rekabentuk bermula dari peringkat awal pembangunan produk sehingga kepada penghasilan produk yang telah disepadukan bersama teknologi dan sistem terkini seperti Computer Aided Design Drafting (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE), Fast Technology, Laser Cutting, Integrated Engineering dan Rapid Prototyping.

M58 – DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PEMBUATAN)

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL REKABENTUK

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (MEKANIKAL REKABENTUK)

SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada pembangunan pelajar agar bersedia untuk bekerja di industri dengan meningkatkan pengetahuan dan kepakaran pelajar dalam bidang mekanikal, penyelidikan dan rekabentuk produk dengan cara yang kreatif dan inovatif. Program ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk memulakan perniagaan sebagai teknousahawan.

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM)

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/