Laman Utama/Diploma/Diploma : Teknologi Maklumat & Komputer/Diploma-PERDA-TECH-Kluster Teknologi Maklumat & Komputer

Diploma-PERDA-TECH-Kluster Teknologi Maklumat & Komputer

TEKNOLOGI KOMPUTER

TEKNOLOGI KOMPUTER

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi komputer termasuklah penyelenggaraan sistem komputer dan sistem rangkaian.

MQA/FA2621/ME-020-3:2012 (JPK)

 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf, dengan
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Lulus SATU (1)mata pelajaran berikut (salah satu) :
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Sains/Teknikal/Vokasional

 • Juruteknik Sistem Komputer
 • Juruteknik Rangkaian Komputer
 • Computer Specialist
 • System Administrator Assistant
 • IT Sales Professional
 • IT Executive
 • IT Helpdesk
 • Server Admin
 • Junior IT Programmer
 • Computer Networking Engineer (Junior Executive)

 • 2 tahun 6 bulan

Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH)
Bukit Panchor,
14300 Nibong Tebal,
Pulau Pinang,
Malaysia

Tel : 04-599 1100
Fax: 04-593 8937
Emel : perdatech@perda.gov.my
Pautan : http://www.perda-tech.edu.my/