Laman Utama/Sijil/Sijil Akademi Kemahiran (KEMAS)/Sijil Akademi Kemahiran KEMAS – Kluster Fesyen & Pakaian

Sijil Akademi Kemahiran KEMAS – Kluster Fesyen & Pakaian

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN LELAKI TAHAP 1

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN LELAKI TAHAP 1

PENGENALAN

Bermula pada April 2011, program persijilan bidang jahitan pembuatan pakaian lelaki telah ditubuhkan. Kursus yang ditawarkan ialah Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang Jahitan Pakaian Lelaki bermula dari sijil tahap 1,2 dan 3. Pelatih kursus yang dipilih adalah terdiri daripada belia dan beliawanis yang mengikuti kelas jahitan di setiap daerah masing-masing yang berusia di antara 19-30 tahun.

AKREDITASI

Kelayakan kemahiran yang disenaraikan ini adalah terletak di bawah kawal selia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Proses penilaian dan pentauliahan adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pembangunan Kemahiran sepenuhnya mengikut peruntukan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta peraturan di bawahnya.

 

Kelayakan kemahiran yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan didaftar adalah selaras dengan penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).

SYARAT KEMASUKAN

Syarat kemasukan adalah:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Umur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun;
 3. SPM/SPM (V);
 4. Lulus Bahasa Malaysia dan Ujian Lisan;
 5. Sihat tubuh badan, tidak menghadapi penyakit kronik,tidak buta warna dan lain-lain.;
 6. Status bujang/belum berkahwin;
 7. Bagi calon untuk kemasukan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 Bidang Pembuatan Pakaian Lelaki hanya perlu mengemukakan sijil akademik dan lain- lain sijil yang berkenaan sahaja; dan
 8. Keutamaan diberikan kepada calon daripada keluarga yang berpendapat rendah.

KERJAYA

 • Bekerja di butik pakaian
 • Menerima tempahan sendiri di rumah
 • Pereka fesyen
 • Pereka pakaian pementasan
 • Tenaga pengajar KEMAS

TEMPOH PENGAJIAN

6 bulan

KOD PROGRAM

TA-010-1

PROSES PERMOHONAN KE AKADEMI KEMAS

Pengambilan Pelatih dibuat 2 kali iaitu pada Januari dan Julai setiap tahun

 • Tawaran iklan dibuka ke KEMAS negeri dan agensi- agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
 • Calon yang berminat perlu menghantar permohonan ke :
  Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
  Kementerian Pembangunan Luar Bandar,Aras 5-9,
  No. 47 Persiaran Perdana Presint 4,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan  Persekutuan,
  62100 Putrajaya.
  [UP: Bahagian Pendidikan Kemahiran
  No. Telefon : 03-88912000,
  No Faks: 03-88882312
  Laman Web: http://wwww.kemas.gov.my
 • Maklumat calon disemak dan direkod
 • Mesyuarat pemilihan dijalankan oleh jawatankuasa pemilihan
 • Calon berjaya akan di hubungi melalui telefon dan aplikasi Whatsapp
 • Surat tawaran diedarkan
 • Lapor diri dan daftar ke Akademi KEMAS

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN LELAKI TAHAP 2

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN LELAKI TAHAP 2

PENGENALAN

Bermula pada April 2011, program persijilan bidang jahitan pembuatan pakaian lelaki telah ditubuhkan. Kursus yang ditawarkan ialah Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang Jahitan Pakaian Lelaki bermula dari sijil tahap 1,2 dan 3. Pelatih kursus yang dipilih adalah terdiri daripada belia dan beliawanis yang mengikuti kelas jahitan di setiap daerah masing-masing yang berusia di antara 19-30 tahun.

AKREDITASI

Kelayakan kemahiran yang disenaraikan ini adalah terletak di bawah kawal selia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Proses penilaian dan pentauliahan adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pembangunan Kemahiransepenuhnya mengikut peruntukan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta peraturan di bawahnya.

 

Kelayakan kemahiran yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan didaftar adalah selaras dengan penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).

SYARAT KEMASUKAN

Syarat kemasukan adalah:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Umur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun;
 3. SPM/SPM (V);
 4. Lulus Bahasa Malaysia dan Ujian Lisan;
 5. Sihat tubuh badan, tidak menghadapi penyakit kronik,tidak buta warna dan lain-lain;
 6. Status bujang/belum berkahwin;
 7. Bagi calon untuk kemasukan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 Bidang Pembuatan Pakaian Lelaki WAJIB memiliki SKM Tahap 1 (Pembuatan Pakaian Lelaki);
 8. Sekiranya Sijil Kemahiran Malaysia masih tidak diperolehi, sila sertakan Borang Pendaftaran & Pengeluaran Sijil (Borang T1003); dan
 9. Keutamaan diberikan kepada calon daripada keluarga yang berpendapat rendah.

KERJAYA

 • Bekerja di butik pakaian
 • Menerima tempahan sendiri di rumah
 • Pereka fesyen
 • Pereka pakaian pementasan
 • Tenaga pengajar KEMAS

TEMPOH PENGAJIAN

6 bulan

KOD PROGRAM

TA-010-2

PROSES PERMOHONAN KE AKADEMI KEMAS

Pengambilan pelatih dibuat 2 kali iaitu pada Januari dan Julai setiap tahun

 • Tawaran iklan dibuka ke KEMAS negeri dan agensi- agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
 • Calon yang berminat perlu menghantar permohonan ke :
  Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
  Kementerian Pembangunan Luar Bandar,Aras 5-9,
  No. 47 Persiaran Perdana Presint 4,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan  Persekutuan,
  62100 Putrajaya.
  [UP: Bahagian Pendidikan Kemahiran
  No. Telefon : 03-88912000,
  No Faks: 03-88882312
  Laman Web: http://wwww.kemas.gov.my
 • Maklumat calon di semak dan di rekod
 • Mesyuarat pemilihan dijalankan oleh jawatankuasa pemilihan
 • Calon berjaya akan di hubungi melalui telefon dan aplikasi Whatsapp
 • Surat tawaran di edarkan
 • Lapor diri dan daftar ke Akademi KEMAS

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN LELAKI TAHAP 3

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN LELAKI TAHAP 3

PENGENALAN

Bermula pada April 2011, program persijilan bidang jahitan pembuatan pakaian lelaki telah ditubuhkan. Kursus yang ditawarkan ialah Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang Jahitan Pakaian Lelaki bermula dari sijil tahap 1,2 dan 3. Pelatih kursus yang dipilih adalah terdiri daripada belia dan beliawanis yang mengikuti kelas jahitan di setiap daerah masing-masing yang berusia di antara 19-30 tahun.

AKREDITASI

Kelayakan kemahiran yang disenaraikan ini adalah terletak di bawah kawal selia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Proses penilaian dan pentauliahan adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pembangunan Kemahiran sepenuhnya mengikut peruntukan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta peraturan di bawahnya.

 

Kelayakan kemahiran yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan didaftar adalah selaras dengan penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).

SYARAT KEMASUKAN

Syarat kemasukan adalah:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Umur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun;
 3. SPM/SPM (V);
 4. Lulus Bahasa Malaysia dan Ujian Lisan;
 5. Sihat tubuh badan, tidak menghadapi penyakit kronik,tidak buta warna dan lain-lain;
 6. Status bujang/belum berkahwin;
 7. Bagi calon untuk kemasukan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Bidang Pembuatan Pakaian Lelaki WAJIB memiliki SKM Tahap 2 (Pembuatan Pakaian Lelaki);
 8. Sekiranya Sijil Kemahiran Malaysia masih tidak diperolehi, sila sertakan Borang Pendaftaran & Pengeluaran Sijil (Borang T1003); dan
 9. Keutamaan diberikan kepada calon daripada keluarga yang berpendapat rendah.

KERJAYA

 • Bekerja di butik pakaian
 • Menerima tempahan sendiri di rumah
 • Pereka fesyen
 • Pereka pakaian pementasan
 • Tenaga pengajar KEMAS

TEMPOH PENGAJIAN

1 tahun

KOD PROGRAM

TA-010-3

CARTA ALIR PERMOHONAN KE AKADEMI KEMAS

Pengambilan Pelatih Dibuat 2 Kali Iaitu Pada Januari Dan Julai Setiap Tahun

 • Tawaran iklan dibuka ke KEMAS negeri dan agensi- agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
 • Calon yang berminat perlu menghantar permohonan ke :
  Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
  Kementerian Pembangunan Luar Bandar,Aras 5-9,
  No. 47 Persiaran Perdana Presint 4,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan  Persekutuan,
  62100 Putrajaya.
  [UP: Bahagian Pendidikan Kemahiran
  No. Telefon : 03-88912000,
  No Faks: 03-88882312
  Laman Web: http://wwww.kemas.gov.my
 • Maklumat calon disemak dan direkod
 • Mesyuarat pemilihan dijalankan oleh jawatankuasa pemilihan
 • Calon berjaya akan di hubungi melalui telefon dan aplikasi Whatsapp
 • Surat tawaran di edarkan
 • Lapor diri dan daftar ke Akademi KEMAS

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN WANITA TAHAP 2

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN WANITA TAHAP 2

PENGENALAN

Program  bermula pada 26 Ogos 2007 setelah  mendapat kelulusan di dalam mesyuarat Pengurusan KKLW yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha dan Mesyuarat Pasca Kabinet pada 20 April 2007 yang dipengerusikan oleh YB Menteri KKLW.  Melalui cara ini transformasi peningkatan kualiti latihan dari Sijil Kemahiran KEMAS kepada Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran,  Kementerian Sumber Manusia dapat dilaksanakan.

 

Bermula pada tahun 2015 seiring dengan penstrukturan semula KEMAS, Institut Latihan Sri Iskandar telah di kenali dengan Akademi Kemahiran KEMAS Seri Iskandar  (AKKSI).

 

AKKSI  menawarkan kursus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam bidang Jahitan Pakaian Wanita pada Tahap 2, 3 dan Diploma. Di AKKSI pelatih akan didedahkan dengan pelbagai jenis jahitan pakaian wanita. Pelatih AKKSI juga telah bertanding dalam pelbagai pertandingan di  peringkat dalam negeri dan Antarabangsa.

AKREDITASI

Kelayakan kemahiran yang disenaraikan ini adalah terletak di bawah kawal selia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Proses penilaian dan pentauliahan adalah di bawah tanggungjawab JPK sepenuhnya mengikut peruntukan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta peraturan di bawahnya.

 

Kelayakan kemahiran yang ditauliahkan oleh JPK dan didaftar adalah selaras dengan penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).

SYARAT KEMASUKAN

Syarat kemasukan adalah:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Umur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun;
 3. SPM/SPM (V);
 4. Lulus Bahasa Malaysia dan Ujian Lisan;
 5. Peserta (calon KEMAS sahaja) yang lulus menduduki Ujian Penilaian Kecekapan KEMAS;
 6. Sihat tubuh badan, tidak menghadapi penyakit kronik,tidak buta warna dan lain-lain;
 7. Status bujang/belum berkahwin;
 8. Bagi calon untuk kemasukan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 Bidang Pembuatan Pakaian Wanita WAJIB memiliki SKM Tahap 1 (mengikut bidang yang dipohon);
 9. Sekiranya Sijil Kemahiran Malaysia masih tidak diperolehi, sila sertakan Borang Pendaftaran & Pengeluaran Sijil (Borang T1003); dan
 10. Keutamaan diberikan kepada calon daripada keluarga yang berpendapat rendah.

KERJAYA

 • Bekerja di butik pakaian
 • Menerima tempahan sendiri di rumah
 • Pereka fesyen
 • Pereka pakaian pementasan
 • Tenaga pengajar KEMAS

TEMPOH PENGAJIAN

6 bulan

KOD PROGRAM

TA-011-2:2012

CARTA ALIR PERMOHONAN KE AKADEMI KEMAS

Pengambilan Pelatih Dibuat 2 Kali Iaitu Pada Januari Dan Julai Setiap Tahun

 • Tawaran iklan dibuka ke KEMAS negeri dan agensi- agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
 • Calon yang berminat perlu menghantar permohonan ke :
  Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
  Kementerian Pembangunan Luar Bandar,Aras 5-9,
  No. 47 Persiaran Perdana Presint 4,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan  Persekutuan,
  62100 Putrajaya.
  [UP: Bahagian Pendidikan Kemahiran
  No. Telefon : 03-88912000,
  No Faks: 03-88882312
  Laman Web: http://wwww.kemas.gov.my
 • Maklumat calon disemak dan direkod
 • Mesyuarat pemilihan dijalankan oleh jawatankuasa pemilihan
 • Calon berjaya akan di hubungi melalui telefon dan aplikasi Whatsapp
 • Surat tawaran di edarkan
 • Lapor diri dan daftar ke Akademi KEMAS

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN WANITA TAHAP 3

SIJIL PEMBUAT PAKAIAN WANITA TAHAP 3

PENGENALAN

Program  bermula pada 26 Ogos 2007 setelah  mendapat kelulusan di dalam mesyuarat Pengurusan KKLW yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha dan Mesyuarat Pasca Kabinet pada 20 April 2007 yang dipengerusikan oleh YB Menteri KKLW.  Melalui cara ini transformasi peningkatan kualiti latihan dari Sijil Kemahiran KEMAS kepada Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran,  Kementerian Sumber Manusia dapat dilaksanakan.

 

Bermula pada tahun 2015 seiring dengan penstrukturan semula KEMAS, Institut Latihan Sri Iskandar telah di kenali dengan Akademi Kemahiran KEMAS Seri Iskandar  (AKKSI).

 

AKKSI  menawarkan kursus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam bidang Jahitan Pakaian Wanita pada Tahap 2, 3 dan Diploma. Di AKKSI pelatih akan didedahkan dengan pelbagai jenis jahitan pakaian wanita. Pelatih AKKSI juga telah bertanding dalam pelbagai pertandingan di  peringkat dalam negeri dan Antarabangsa.

AKREDITASI

Kelayakan kemahiran yang disenaraikan ini adalah terletak di bawah kawal selia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Proses penilaian dan pentauliahan adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pembangunan Kemahiran sepenuhnya mengikut peruntukan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta peraturan di bawahnya.

 

Kelayakan kemahiran yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan didaftar adalah selaras dengan penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).

SYARAT KEMASUKAN

Syarat kemasukan adalah:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Umur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun;
 3. SPM/SPM (V);
 4. Lulus Bahasa Malaysia dan Ujian Lisan;
 5. Peserta (calon KEMAS sahaja) yang lulus menduduki Ujian   Penilaian Kecekapan KEMAS;
 6. Sihat tubuh badan, tidak menghadapi penyakit kronik,tidak buta warna dan lain-lain;
 7. Status bujang/belum berkahwin;
 8. Bagi calon untuk kemasukan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Bidang Pembuatan Pakaian Wanita WAJIB memiliki SKM Tahap 2 (mengikut bidang yang dipohon);
 9. Sekiranya Sijil Kemahiran Malaysia masih tidak diperolehi, sila sertakan Borang Pendaftaran & Pengeluaran Sijil (Borang T1003); dan
 10. Keutamaan diberikan kepada calon daripada keluarga yang berpendapat rendah.

KERJAYA

 • Bekerja di butik pakaian
 • Menerima tempahan sendiri di rumah
 • Pereka fesyen
 • Pereka pakaian pementasan
 • Tenaga pengajar KEMAS

TEMPOH PENGAJIAN

1 tahun

KOD PROGRAM

TA-011-3:2012

CARTA ALIR PERMOHONAN KE AKADEMI KEMAS

Pengambilan Pelatih Dibuat 2 Kali Iaitu Pada Januari Dan Julai Setiap Tahun

 • Tawaran iklan dibuka ke KEMAS negeri dan agensi- agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
 • Calon yang berminat perlu menghantar permohonan ke :
  Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
  Kementerian Pembangunan Luar Bandar,Aras 5-9,
  No. 47 Persiaran Perdana Presint 4,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan  Persekutuan,
  62100 Putrajaya.
  [UP: Bahagian Pendidikan Kemahiran
  No. Telefon : 03-88912000,
  No Faks: 03-88882312
  Laman Web: http://wwww.kemas.gov.my
 • Maklumat calon disemak dan direkod
 • Mesyuarat pemilihan dijalankan oleh jawatankuasa pemilihan
 • Calon berjaya akan di hubungi melalui telefon dan aplikasi Whatsapp
 • Surat tawaran di edarkan
 • Lapor diri dan daftar ke Akademi KEMAS

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar,Aras 5-9,
No. 47 Persiaran Perdana Presint 4,
Pusat Pentadbiran
Kerajaan  Persekutuan,
62100 PUTRAJAYA.
[UP: Bahagian Pendidikan Kemahiran]

No. Telefon : 03-88912000,
No Faks : 03-88882312
Laman Web: http://www.kemas.gov.my