Laman Utama/Sijil/Sijil PERDA–TECH/Sijil PERDA–TECH Kluster Pertanian & Agrikultur

Sijil PERDA–TECH Kluster Pertanian & Agrikultur

KEJURUTERAAN PERTANIAN

KEJURUTERAAN PERTANIAN

Program ini menawarkan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang kejuruteraan pertanian yang merangkumi kemahiran penggunaan teknik penanaman, penggunaan jentera dan  peralatan serta kemahiran mereka bentuk dan penyelesaian kepada sistem teknologi kejuruteraan pertanian.

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki SPM atau setaraf, dengan
 3. Lulus Bahasa Melayu;
 4. Lulus Sejarah;
 5. Lulus Matematik
 6. Mendapat Satu (1) kepujian dalam salah satu mata pelajaran berikut:-
 •  Mata pelajaran Sains/Teknikal/Vokasional

 • Juruteknik Jentera Ladang
 • Juruteknik Mekanikal
 • Penyelia Ladang
 • Pembantu Ladang
 • Pembantu Pertanian

 • 21 Bulan

Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH)
Bukit Panchor,
14300 Nibong Tebal,
Pulau Pinang,
Malaysia

Tel : 04-599 1100
Fax: 04-593 8937
Emel : perdatech@perda.gov.my
Pautan : http://www.perda-tech.edu.my/