Kluster Seni & Rekabentuk

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

TEKNOUSAHAWAN REKABENTUK & PENGELUARAN PERABOT


SINOPSIS PROGRAM
Program Diploma Teknousahawan Rekabentuk dan Pengeluaran Perabot menawarkan pengajian selama 1 tahun melalui Production Base Education (PBE), dimana kaedah pembelajaran menggunakan konsep baru. Pelajar akan dilatih dan dibimbing menjadi usahawan dalam bidang Industri Perabot. Pelajar akan mengikuti latihan berasaskan dunia perniagaan sebenar, serta kaedah pengajian yang ditawarkan adalah fleksibel iaitu (80%) amali dan teori (20%). Program ini dijangka dapat melahirkan Usahawan Perabot Bumiputra yang berdaya saing, berani serta berpendapatan tinggi. Mampu menguruskan syarikat dengan baik dan dapat mengendalikan kewangan perniagaan dengan kemas dan teratur.

 TEKNOUSAHAWAN REKABENTUK DAN PENGELUARAN FABRIK


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan pembelajaran yang komprehensif secara teori dan amali dalam bidang teknousahawan berasaskan rekabentuk dan percetakan fabrik yang memberi tumpuan pada percetakan dan pembuatan t-shirt. Pelajar akan didedahkan dengan kaedah pembelajaran untuk menjadi usahawan serta diwajibkan mengikuti kursus-kursus/ program-program usahawan yang telah dirancang.

INDUSTRI REKABENTUK DAN PENGELUARAN PERABOT


TEMPOH PENGAJIAN

12 bulan (sepenuh masa)

IKM TERLIBAT

Tsya Pekan, Lumut

SYARAT KELAYAKAN

Lulus Sijil Teknologi Rekabentuk dan Pembuatan Perabot

atau

Lulus SKM Tahap 3

REKABENTUK MEDIA DIGITAL


SINOPSIS PROGRAM

Program ini distrukturkan bagi pembelajaran di sekitar studio dan makmal latihan. Pengajaran program ini merangkumi media digital, perniagaan, media baru dan aliran praktikal profesional dalam penyelesaian masalah samada dalam sesi pembelajaran mahupun melalui kerja sangkutan projek bersama syarikat luar. Matlamat kerja studio ini adalah untuk menggalakkan perbincangan, inovasi dan kreativiti pelajar semasa kerja sangkutan projek serta membantu dalam memperkenalkan pelajar dalam persekitaran kerja yang sebenar. Tujuan program ini juga adalah untuk membangunkan kemahiran utama dalam rekabentuk kreatif, rekabentuk proses, komunikasi secara visual, penyelesaian masalah yang kreatif, asas dan amalan rekabentuk, pengurusan projek, komunikasi dan kolaborasi, kemahiran rekabentuk teknikal, pemasaran dan keusahawanan.

FILEM DAN ANIMASI DIGITAL


SINOPSIS PROGRAM

Program ini akan melengkapkan pelajar dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan untuk kerjaya dalam industri filem dan animasi. Pelajar akan mempelajari cara untuk merangsang idea, menulis cadangan, memahami amalan rangkaian animasi dan menguruskan perbelanjaan produksi. Penekanan kepada pembangunan kemahiran dalam kraf penulisan layar dan produksi seperti mengarah dan penyuntingan dalam menjadikan jalan cerita yang berstruktur dan beremosi juga akan diterapkan dalam kursus ini.

REKABENTUK FESYEN


SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi pengkhususan kepada pembangunan kemahiran dan pengetahuan seiring dengan industri fesyen di Malaysia, sejajar dengan kehendak bagi melahirkan pereka fesyen yang kreatif. Pelajar mampu untuk mengekspresi dan meneroka kreativiti serta kebolehan untuk menggambarkan konsep rekabentuk sekaligus berkomunikasi dengan lebih efektif kepada rakan sekerja dan klien. Pelajar akan dilatih untuk lebih bermotivasi, bersemangat dan berpengetahuan, berinisiatif dan bekerja secara berpasukan. Pelajar juga akan didedahkan kepada senario industri fesyen terkini meliputi operasi, kehendak pasaran dan pengaruh besar dalam industri ini. Selain daripada itu, maklumat tentang hubungan antara rekabentuk fesyen dan promosi media serta sektor-sektor pasaran tertentu termasuk couture dan pasaran sedia-terpakai akan diperkenalkan kepada pelajar.

Tamat pengajian, pelajar dijangka untuk bekerja sebagai pembantu pereka fesyen dalam bidang perniagaan berasaskan studio, syarikat rekabentuk fesyen, perniagaan borong dan runcit, majalah dan rumah-rumah penerbitan dalam talian, agensi fesyen, rekabentuk tekstil dan studio percetakan, ejen tekstil, pegawai pemasaran dan perhubungan awam bagi syarikat-syarikat gergasi.

REKABENTUK PERABOT


SINOPSIS PROGRAM

Para pelajar akan didedahkan kepada teknologi terkini, bahan dan amalan rekabentuk studio yang digunapakai dalam penghasilan perabot menggunakan Computer-aided design and modelling (CAD-CAM). Kerja kursus juga menekankan elemen kreatif, inovatif, kaedah bengkel serta pemasaran dan pengajian perniagaan. Sepanjang program ini, pelajar juga digalakkan untuk membangunkan kemahiran mereka melalui kesedaran terhadap pelbagai aspek teknikal dan kreatif. Proses pembelajaran turut merangkumi pemahaman dan penekanan terhadap elemen rekabentuk, fungsi, pembuatan dan pembentangan projek bagi produk perabot domestik, komersial, korporat mahupun yang dikhususkan.

 TEKNOUSAHAWAN UPHOLSTERI


TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan

IKM TERLIBAT

Sungai Petani

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan dari mana-mana ILKA/ILKS atau IPTA/IPTS.

DAN

Lulus temuduga dan Ujian Khas serta Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test). DAN

Berumur di antara 20-45 tahun. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

ATAU

Berpengalaman dalam bidang berkaitan selama 3 tahun.

DAN

Lulus temuduga dan Ujian Khas serta Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test).

ATAU

LULUS Sijil Profesional GIATMARA dalam bidang berkaitan DAN Lulus temuduga dan Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test).

PENGELUARAN PERABOT


TEMPOH PENGAJIAN

30 Bulan

IKM TERLIBAT

Sungai Petani dan IKM TSYA, Pekan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara DAN Lulus temuduga dan Ujian Khas serta Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test).

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 atau 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN Lulus temuduga dan Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test).

ATAU

LULUS Sijil Profesional GIATMARA dalam bidang berkaitan DAN Lulus temuduga dan Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test).

Kluster Pemprosesan Bahan

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMPROSESAN POLIMER KOMPOSIT


SINOPSIS PROGRAM

Program selama 3 tahun ini disediakan khusus untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bidang bahan dan teknologi pemprosesan polimer komposit.Program berorientasikan kemahiran ini dijangka akan menyediakan graduan berkebolehan dan profesional yang dapat menguasai pelbagai aspek teori dan amali khususnya dalam bidang bahan dan teknologi pemprosesan komposit polimer. Antara pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari adalah merangkumi konsep bahan dan komposit polimer, teknologi pemprosesan dan pengeluaran, rekabentuk bahan dan produk, rekabentuk dan fabrikasi acuan, fabrikasi dan pemasangan, penyelenggaraan dan baikpulih komponen, serta pengujian dan analisa bahan dan produk. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute(GMI).

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMPROSESAN SERAMIK


SINOPSIS PROGRAM

Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik merupakan program diploma tiga tahun yang merangkumi kurikulum secara menyeluruh dalam menyediakan graduan pakar yang berketrampilan serta memahami proses merekabentuk, fabrikasi, dan menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam teknologi pembuatan seramik. Secara khususnya pelajar akan memahami proses-proses merekabentuk model dan acuan, kaedah penyediaan bahan seramik, fabrikasi produk, proses pengeringan dan pembakaran, kaedah penyudahan dan dekorasi serta menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam penentuan kualiti pemprosesan dan produk seramik. Keutamaan pembelajaran adalah pada aspek proses pembuatan seramik secara hands-on dengan penekanan kepada konsep production based education. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute(GMI).

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMPROSESAN PLASTIK


SINOPSIS PROGRAM

Diploma Teknologi Plastik merupakan program diploma tiga tahun yang merangkumi kurikulum secara menyeluruh dalam melahirkan graduan pakar yang berketrampilan serta memahami pelbagai kaedah pemprosesan bahan plastik. Keutamaan pembelajaran adalah menekankan aspek aplikasi teknologi pemprosesan plastik secara hands-on. Contoh proses yang sering digunakan dalam teknologi pembuatan & pemprosesan plastik adalah Injection moulding, Extrusion, Blow Moulding & Blow Film. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute (GMI).

INDUSTRI PEMBUATAN KOMPOSIT AERONGKASA


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembuatan komposit aeroangkasa untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri komposit semasa. Pelajar-pelajar didedahkan dengan teknologi dalam pembuatan komposit terutamanya dalam pembuatan komponen kapal terbang. Mereka akan dibekalkan dengan pengetahuan dan aplikasi pembuatan komposit. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut.

Kluster Minyak & Gas

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENYELENGGARAAN INSTRUMENTASI DAN KAWALAN LOJI


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan pembelajaran yang komprehensif secara teori dan amali dalam bidang teknologi instrumentasi dan kawalan khususnya dalam loji berkaitan minyak dan gas. Pelajar akan didedahkan dengan kaedah troubleshooting, tuning, calibration dan penyelenggaraan terhadap sistem instrumentasi dan kawalan di dalam loji. Bagi memberi lebih penghayatan dan kefahaman, pelajar-pelajar turut didedahkan terhadap proses-proses utama dalam industri minyak dan gas.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (OPERASI PESISIR)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan loji khususnya dalam industri hiliran seperti susunatur, PFD, P&ID, proses, peralatan, keselamatan dan pengoperasian loji. Pelajar berpeluang merasai pengalaman seperti dalam pekerjaan sebenar melalui pembelajaran mengendalikan operasi unit dan proses menggunakan loji yang mirip kepada proses sebenar dengan industri. Pelajar turut dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengesan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul semasa mengendalikan operasi loji supaya sentiasa mengikut standard operasi dan spesifikasi. Para pelajar yang berjaya tamat dari program ini boleh bekerja di loji minyak dan gas, kimia, petrokimia dan pemprosesan makanan.

DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (OPERASI LOJI)


SINOPSIS PROGRAM

Pelajar didedahkan dengan sistem pembelajaran berasaskan teori dan amali berkaitan kejuruteraan elektrik khususnya di dalam bidang minyak dan gas.

Kurikulum program ini memberi tumpuan kepada aktiviti rekabentuk  elektrik dalam industri minyak dan gas meliputi asas rekabentuk, pembangunan dan pengujian peralatan elektrikal seperti motor elektrik, pembumian, pendawaian bangunan, sistem papan suis (switchboard), sistem janakuasa, talian atas voltan rendah, kabel bawah tanah, analisis sistem pengagihan dan penghantaran.

Pelajar juga turut didedahkan dengan peraturan dan aspek keselamatan khususnya di dalam industri minyak dan gas.

Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan diploma teknologi kejuruteraan elektrik (operasi loji)  dan perakuan kekompetenan sebagai penjaga jentera elektrik (sistem voltan rendah tanpa stesen janakuasa).

 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK


SINOPSIS PROGRAM

Pelajar didedahkan kaedah sistem pembelajaran berasaskan teori dan amali berkaitan sistem elektrik khususnya di dalam industri minyak dan gas.

Kurikulum program ini memberi tumpuan kepada aktiviti pemasangan elektrik dalam industri minyak dan gas meliputi asas rekabentuk, pembangunan dan pengujian peralatan elektrikal seperti motor elektrik, pembumian, pendawaian bangunan, sistem papan suis (switchboard), sistem janakuasa, talian atas voltan rendah, kabel bawah tanah, analisis sistem pengagihan dan penghantaran.

Pelajar juga turut didedahkan dengan peraturan dan aspek keselamatan khususnya di dalam industri minyak dan gas.

Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan diploma teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik dan perakuan kekompetenan sebagai penjaga jentera elektrik (sistem voltan rendah tanpa stesen janakuasa).

Kluster Minyak & Gas

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (PERPAIPAN)


SINOPSIS PROGRAM

Program Teknologi Kejuruteraan Loji (perpaipan) merupakan program  yang interaktif dan mementingkan praktikal. Para pelajar  program ini akan mempelajari asas komponen perpaipan, pelbagai kod dan standard. Para pelajar juga turut mempelajari asas susun atur loji, analisis tegasan paip, equipment piping, prinsip dan prosidur untuk merekabentuk loji. Latihan amali berasaskan contoh projek sebenar  digunakan di dalam program ini. Selain itu, para pelajar didedahkan dengan peranan dan tanggungjawab seorang pereka perpaipan dalam melaksanakan projek rekabentuk perpaipan. Di samping itu, para pelajar berpeluang mengaplikasi segala pengetahuan tentang prinsip dan standard rekabentuk perpaipan di dalam projek tahun akhir mereka.

 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (MEKANIKAL)


SINOPSIS PROGRAM

Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Mekanikal) menyediakan para graduan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh pelbagai syarikat kejuruteraan, pembinaan, fabrikasi serta operasi. Program ini juga mendedahkan graduan dengan teori dan praktikal melalui kelas amali yang merangkumi rekabentuk, prinsip-prinsip kejuruteraan di samping kemahiran perisian rekabentuk terbantu komputer (CAD) seperti AutoCAD Plant 3-D  dan Pattern Development (Plate and Sheet). Graduan yang berjaya menamatkan pengajian dalam program ini akan bekerja sebagai perekabentuk mekanikal dan penolong jurutera di dalam pelbagai organisasi misalnya syarikat kejuruteraan, pembinaan, minyak dan gas serta syarikat pengeluaran peralatan. Kebiasaannya, graduan dikehendaki mengaplikasikan ilmu dan kemahiran mereka dalam penggunaan perisian CAD untuk menghasilkan rekabentuk serta lukisan kejuruteraan. Selain itu, graduan perlu melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan peralatan mekanikal contohnya pam, pemampat, penghawa dingin dan sebagainya

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (STRUKTUR LUAR PESISIR)


SINOPSIS PROGRAM

Program Teknologi Kejuruteraan Loji (Struktur Luar Pesisir) menawarkan suatu peluang pembelajaran yang komprehesif  berkaitan amalan kejuruteraan struktur. Program ini meliputi analisis, pengiraan dan prinsip rekabentuk struktur dengan menggunakan perisian seperti AutoCAD, SACS, AutoCAD Plant 3D, BOCAD, GRLWEAP PDMS dan Microsoft Project. Program ini juga memberi pendedahan kepada pelajar dalam rekabentuk projek yang berkaitan fabrikasi struktrur keluli.  Pelajar akan dianugerahkan diploma selepas tamat pengajian di dalam program ini dan mereka berpeluang melaksanakan pelbagai rekabentuk di dalam pelbagai bidang pekerjaan. Program Teknologi Kejuruteraan Struktur Luar Persisir menyediakan graduan untuk kerjaya di dalam bidang pengeluar minyak dan gas merangkumi asas kimia, mekanik gunaan, matematik kejuruteraan dan rekabentuk struktur luar pesisir.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI (INSTRUMENTASI DAN KAWALAN)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini direkabentuk meliputi aspek aplikasi, pengujian dan pengurusan sesuatu peralatan. Selain itu para pelajar turut didedah dengan aspek penyeliaan, kawalan dan penilaian  prestasi sesuatu peralatan di dalam industri minyak dan gas. Konsep dan pelaksanaan program ini adalah meliputi pelbagai industri kejuruteraan seperti minyak & gas, kimia, elektrik & elektronik, mekanikal dan persekitaran. Kekuatan program ini adalah para pelajar akan mempunyai tahap kemahiran yang tinggi di dalam kawalan proses, distributed control system (DCS), dan field bus technology yang meluas digunakan dalam industri minyak dan gas. Para pelajar turut didedahkan dengan pengetahuan berkaitan dokumen instrumentasi dan kawalan. Para pelajar yang tamat di dalam program ini bukan sahaja boleh bekerja di dalam bidang minyak dan gas tetapi berpeluang untuk bekerja di dalam bidang-bidang yang lain. Program ini mempunyai matlamat untuk menyediakan suatu program yang komprehensif dan diiktiraf oleh antarabangsa di samping melahirkan pekerja  mempunyai ciri kemahiran kepimpinan , berpengetahuan dan kompetan di dalam industri instrumentasi, kejuruteraan kawalan minyak  dan gas.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN GAS


SINOPSIS PROGRAM

Program ini merangkumi teori, latihan praktikal serta amalan kejuruteraan sebenar dalam bidang teknologi kejuruteraan gas. Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan kefahaman dalam kaedah penyimpanan, sistem pengedaran dan sistem penggunaan gas dengan ciri-ciri kawalan optimum. Pelajar turut akan didedahkan dengan pelaksanaan projek-projek sebenar dalam teknologi kejuruteraan gas. Pelaksanaan projek-projek tersebut memerlukan gabungan strategi rumusan masalah, ujian metodologi alternatif rekabentuk, kajian kemungkinan serta pertimbangan ekonomi dan alam sekitar. Graduan program ini mampu untuk melaksanakan amalan kejuruteraan dalam industri gas termasuk pemasangan paip serta sistem simpanan LPG dan gas asli.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN OPERASI LOJI


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan pembelajaran secara teori dan amali untuk mengendalikan operasi unit dan proses di dalam loji supaya berfungsi dengan baik dan selamat. Pelajar akan dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengesan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul semasa mengendalikan operasi loji. Pelajar turut didedahkan dengan parameter operasi, Prosedur Operasi Standard (SOP) dan startup/shutdown menggunakan proses simulasi dan loji sebenar.

Kluster Mekanikal Servis

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENYAMAN UDARA DAN PENYEJUKAN


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar dengan kebolehan praktikal serta teori dalam bidang teknologi kejuruteraan penyaman udara dan penyejukan. Sepanjang 36 bulan, pelajar perlu menjalani latihan dalam bidang penyaman udara dan penyejukan meliputi rekabentuk sistem, pemasangan, penyelenggaraan, pemasangan elektrik dan pengurusan projek. Program Persijilan Juruteknik Servis(CSTP) yang diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar(JAS) turut akan disediakan kepada pelajar sebagai persijilan professional tambahan.

TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar dengan kebolehan praktikal serta teori dalam bidang teknologi kejuruteraan penyaman udara dan penyejukan. Sepanjang 36 bulan, pelajar perlu menjalani latihan dalam bidang penyaman udara dan penyejukan meliputi rekabentuk sistem, pemasangan, penyelenggaraan, pemasangan elektrik dan pengurusan projek. Program Persijilan Juruteknik Servis(CSTP) yang diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar(JAS) turut akan disediakan kepada pelajar sebagai persijilan professional tambahan.

Kluster Mekanikal Pembuatan

TEKNOLOGI LUKISAN REKABENTUK (MEKANIKAL)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada pembangunan pelajar agar bersedia untuk bekerja di industri dengan meningkatkan pengetahuan dan kepakaran pelajar dalam bidang lukisan mekanikal, lukisan perpaipan dan rekabentuk produk dengan cara yang kreatif dan inovatif. Program ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk memulakan perniagaan sebagai teknousahawan.

KOMPETENSI KIMPALAN


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang Diploma Kompetensi Kimpalan, dalam kursus ini pelajar akan mempelajari perkara berkaitan kawalan dan jaminan kualiti, pemeriksaan dan pengujian visual inspector (VI), penyeliaan, latihan loji dan sebagainya. Latihan juga merangkumi kemahiran merancang, menyelia merekabentuk, memeriksa dan menguji kerja‐kerja kimpalan (DT dan NDT) bagi memenuhi keperluan jaminan mutu dan peraturan keselamatan.

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PEMBUATAN AUTOMOTIF)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menekankan kepada penghasilan graduan yang mampu untuk mengadaptasi teknologi terkini dan yang akan datang bagi menghasilkan produk automotif yang inovatif dan berdaya saing. Program ini telah direka secara strategik untuk menghasilkan graduan yang boleh memahami secara total pada setiap peringkat pemprosesan produk automotif, rekabentuk bahagian serta mempunyai kepakaran dalam semua disiplin automotif disamping memiliki kemahiran insaniah yang cemerlang.

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (KUALITI DAN PRODUKTIVITI)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini memfokuskan kepada aplikasi teknologi baru, teknik dan kaedah yang betul bagi mencapai kualiti dan produktiviti yang tinggi, terutamanya dalam sistem pembuatan. Kaedah dan kawalan pengeluaran yang baru, seperti “Lean Manufacturing” dan teknik-teknik lain yang berkaitan akan diperkenalkan kepada pelajar melalui program ini. Pengawalan kualiti dan produktiviti merupakan elemen terbaik dalam pengurusan sistem pembuatan dan digunakan dengan meluas dalam pelbagai sektor industri yang tidak hanya memfokuskan kepada kualiti produk atau perkhidmatan sahaja. Pembelajaran akan dilaksanakan secara teori dan praktikal. Penerapan kemahiran kepimpinan kepada pelajar juga dititikberatkan, terutamanya dalam membuat keputusan untuk sesebuah organisasi.

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (KUALITI DAN PRODUKTIVITI)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini memfokuskan kepada aplikasi teknologi baru, teknik dan kaedah yang betul bagi mencapai kualiti dan produktiviti yang tinggi, terutamanya dalam sistem pembuatan. Kaedah dan kawalan pengeluaran yang baru, seperti “Lean Manufacturing” dan teknik-teknik lain yang berkaitan akan diperkenalkan kepada pelajar melalui program ini. Pengawalan kualiti dan produktiviti merupakan elemen terbaik dalam pengurusan sistem pembuatan dan digunakan dengan meluas dalam pelbagai sektor industri yang tidak hanya memfokuskan kepada kualiti produk atau perkhidmatan sahaja. Pembelajaran akan dilaksanakan secara teori dan praktikal. Penerapan kemahiran kepimpinan kepada pelajar juga dititikberatkan, terutamanya dalam membuat keputusan untuk sesebuah organisasi.

TEKNOLOGI PEMBUATAN


SINOPSIS PROGRAM

Program ini akan menyediakan pelajar dengan pengetahuan teknikal dan kemahiran praktikal dalam industri pembuatan berasaskan pemesinan. Pelajar akan mempelajari kaedah pemesinan konvensional dan bukan konvensional seperti CNC. Pelajar akan menggunakan perisian kejuruteraan dalam merekabentuk produk seterusnya merancang proses pembuatan yang diperlukan untuk pengeluaran produk. Di samping kemahiran teknikal, pelajar juga diberi penekanan dalam kemahiran insaniah serta bidang keusahawanan yang menjadi kriteria penting dalam bidang pekerjaan ataupun menjadi teknousahawanan.

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

Kluster Mechanical & Manufacturing

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PEMBUATAN)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada teknologi pembuatan rekabentuk terkini bagi industri berat dan ringan. Pelajar akan diberi pendedahan kepada pelbagai perspektif bagi rekabentuk bermula dari peringkat awal pembangunan produk sehingga kepada penghasilan produk yang telah disepadukan bersama teknologi dan sistem terkini seperti Computer Aided Design Drafting (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE), Fast Technology, Laser Cutting, Integrated Engineering dan Rapid Prototyping.

M58 – DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PEMBUATAN)

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL REKABENTUK


SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi tumpuan kepada pembangunan pelajar agar bersedia untuk bekerja di industri dengan meningkatkan pengetahuan dan kepakaran pelajar dalam bidang mekanikal, penyelidikan dan rekabentuk produk dengan cara yang kreatif dan inovatif. Program ini juga membuka peluang kepada pelajar untuk memulakan perniagaan sebagai teknousahawan.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN


SINOPSIS PROGRAM

Sektor pembuatan merupakan asas penting kepada setiap industri dan pembuatan jentera. Pesawat, perkakas rumah dan automotif adalah merupakan contoh mudah bagi hasil industri rekabentuk. Penghasilan daripada bahan mentah  kepada produk siap merupakan peranan utama yang dimainkan oleh sektor pengeluaran dalam industri pembuatan ini. Contoh proses yang melibatkan sektor pembuatan adalah seperti pemesinan konvensional, pemesinan CNC, pemotongan menggunakan laser, pemotongan dawai EDM dan  die sinking. Pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang dipupuk mampu untuk menghasilkan graduan yang mahir dan berpengetahuan secara menyeluruh untuk memacu perkembangan industri pembuatan pada masa hadapan.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ACUAN TEKAN)


SINOPSIS PROGRAM

Tools and dies merupakan bahagian peralatan yang utama dalam sektor pembuatan. Program ini tertumpu kepada rekabentuk, pembuatan dan penyelenggaraan dalam acuan tekan di samping penekanan disiplin terhadap penggunaan mesin penekan, mesin CNC berteknologi tinggi, kerja logam dan AutoCAD. Industri pembuatan memerlukan pekerja mahir yang terlatih untuk memainkan peranan penting dalam membina dan mengekalkan pengeluaran peralatan automatik termaju bagi memenuhi kehendak pasaran. Program ini bertujuan bagi membangunkan pelajar untuk menjadi antara individu utama dalam perniagaan kerja logam, mempunyai versatiliti dalam memanipulasi kemahiran mereka dalam penghasilan barangan-barangan jentera dan mesin yang lebih jitu serta mampu untuk merekabentuk peralatan yang terbaik.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PRODUK)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini memberi pendedahan kepada pelajar dalam proses penghasilan produk melalui penilaian dari peringkat konsep awal serta penelitian terhadap tahap-tahap rekabentuk produk melalui proses evaluasi untuk sesebuah prototaip. Pelajar digalakkan untuk berkarya untuk menghasilkan idea-idea baru bagi produk pengguna dalam memenuhi kehendak permintaan semasa dan akan datang. Selain daripada pemahaman konsep teknikal, pelajar juga akan diterapkan dengan kemahiran merancang, pengurusan masa, kerja berpasukan, kemahiran pembentangan dan penulisan laporan bagi memenuhi kriteria yang dicari oleh syarikat di alam pekerjaan masa kini.

 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ACUAN SUNTIKAN PLASTIK)


SINOPSIS PROGRAM

Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan(Acuan Suntikan Plastik) adalah merupakan salah satu daripada program tiga tahun yang ditawarkan oleh KKTM Balik Pulau. Program ini diharap mampu untuk menghasilkan pelajar yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam merancang, merekabentuk, memfabrikasi, memasang dan menyelenggara acuan suntikan plastik, seiring dalam menepati kehendak pasaran dalam industri pembuatan negara. Untuk meningkatkan nilai tambah pelajar dalam persaingan kehendak industri semasa, pelajar akan didedahkan kepada perisian terkini dalam menganalisa dan merekabentuk produk dan acuan seperti Moldflow dan Pro-Engineer. Bagi memastikan penghasilan acuan yang jitu dan berkualiti tinggi, pelajar akan diberi penekanan terhadap teknologi pemotongan terkini yang beroperasi menggunakan Computer Numerical Control (CNC) yang dilengkapi dengan perisian CAD/CAM. Pelajar bukan sahaja dilengkapi dengan pengetahuan teknikal, malah mereka akan didedahkan dengan kemahiran insaniah bagi menyediakan mereka sebelum memasuki alam pekerjaan atau menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi samada di dalam mahupun ke luar negara.

 INDUSTRI SIAPAN LOGAM


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang kemasan logam & bukan logam seperti mengilap, menyadur tembaga, nikel, krom, perak dan emas. Pelajar juga didedahkan dengan kebolehan menyedia, menganalisa, merawat bahan kimia saduran serta merawat air kumbahan industri.

TEKNOLOGI LUKISAN REKABENTUK (MEKANIKAL)


TEMPOH PENGAJIAN

18 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Kuala Lumpur

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN IKM

Lulus Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk) dari IKM.

KOMPETENSI KIMPALAN


TEMPOH PENGAJIAN

18 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Johor Bahru, Beseri, Lumut

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

LULUSAN GIATMARA

Kelulusan minimum Penilaian Menengah Rendah (PMR) / Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

DAN

Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.

DAN

Tidak Rabun Warna.

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

Kluster Elektronik

 TEKNOLOGI KEJUTERAAN ELEKTRONIK (INDUSTRI)


SINOPSIS PROGRAM

Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik(Industri) menyediakan pelajar dengan kemahiran dalam rekabentuk, menguji dan menyelia sistem elektronik yang digunakan industri seperti sistem robotic berdasar Programmable Logic Controller(PLC), pneumatik, hidraulik, Mikropemproses, Digital dan Analog Elektronik. Teknologi elektronik terbaru juga diterapkan dalam silibus untuk menghasilkan graduan yang cemerlang dan kompeten bagi memenuhi tenaga kerja global. Program ini juga membangunkan pelajar supaya menceburi bidang teknousahawan.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK INDUSTRI


SINOPSIS PROGRAM

Program Diploma ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan mekatronik yang merangkumi bidang Elektronik, Mekanikal serta Komputer dengan tempoh pengajian selama 36 bulan (6 semester). Program ini fokus kepada teknologi terkini dalam industri automosi dan robotik dengan melibatkan pembelajaran kursus/modul seperti CAD, PLC, Programming,  Micro-controller, Pneumatic, Hydraulic, Industrial AutomationIndustrial Robotics System dan Mechatronics System Design di samping kursus teras yang lain. Graduan akan dilengkapi dengan kemahiran dalam kerja-kerja pengurusan risiko, merekabentuk, membuat programming, mengendali pemasangan perkakasan pneumatik, hidraulik, dan elektronik di samping kerja-kerja selenggaraan berjadual dan baik pulih berdasarkan situasi sebenar di industri.

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (OBJEK RANGKAIAN INTERNET)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk bekerja dalam pelbagai industri yang mengaplikasikan teknologi IoT yang melibatkan proses diagnosis kerosakan sistem, baik pulih dan pemasangan peralatan, perkhidmatan, perancangan dan pembangunan sistem IoT dalam syarikat-syarikat terlibat. Modul yang ditawarkan termasuklah mengenai sensor technologies, Embedded System, Mobile Computing, Digital Communication & Networking Technologies, Web Development serta Database Management System. Di samping itu, pelajar akan didedahkan kepada teknologi-teknologi terkini berasaskan revolusi industri 4.0 sebagai contoh penggunaan dron, robot, rfid sensors dan sebagainya.

TEKNOLOGI KOMPUTER (SEKURITI)


TEMPOH PENGAJIAN

36 bulan (sepenuh masa)

AKREDITASI

MQA/PA9738

IKM TERLIBAT

Sik

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

DAN

Lulus Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran DAN Lulus SPM bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa  Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul DAN lulus SPM dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran.

TEKNOLOGI KOMPUTER (ANALISA DATA BESAR)


TEMPOH PENGAJIAN

36 bulan (sepenuh masa)

AKREDITASI

MQA/PA9739

IKM TERLIBAT

Lumut

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

DAN

Lulus Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran DAN Lulus SPM bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa  Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul DAN lulus SPM dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan  2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran.

TEKNOLOGI KOMPUTER (KOMPUTASI AWAN)


TEMPOH PENGAJIAN

36 bulan (sepenuh masa)

AKREDITASI

MQA/PA9740

IKM TERLIBAT

Besut

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

DAN

Lulus Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran DAN Lulus SPM bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa  Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul DAN lulus SPM bagi mata pelajaran  berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran.

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

Kluster Elektronik

KOMPETENSI RANGKAIAN KOMPUTER DAN SISTEM PENTADBIRAN


TEMPOH PENGAJIAN

18 bulan (sepenuh masa)

KKTM TERLIBAT

Ledang

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setara DAN berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ROBOTIK DAN AUTOMASI)


SINOPSIS PROGRAM

Kejuruteraan Robotik dan Automasi memfokuskan penggunaan sistem kawalan dan teknologi maklumat untuk keperluan tenaga kerja manusia dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Dalam skop perindustrian, automasi merupakan satu langkah yang melebihi skop penjenteraan. Penggunaan mesin dengan kendalian manusia dalam penjenteraan dapat membantu mereka mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja, manakala automasi pula banyak mengurangkan keperluan untuk deria dan fikiran manusia. Automasi memainkan peranan yang semakin penting dalam dunia ekonomi dan pekerjaan harian.

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (SISTEM TERBENAM)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menekankan kepentingan komersial dan perkembangan pesat sistem digital terbenam untuk komunikasi dan kawalan. Ia menawarkan pelbagai pilihan yang relevan hingga ke industri, dan adalah persediaan terbaik untuk mereka yang ingin melibatkan diri dalam penyelidikan. Program berasaskan sintetis ini direka untuk penolong jurutera dalam industri elektronik, terutamanya dalam sektor-sektor seperti elektronik pengguna, komunikasi, automotif, automasi industri dan avionik. Pelajar akan mempunyai akses kepada keseluruhan set alat pembangunan, platform dan peralatan yang berprestasi tinggi sepanjang sesi praktikal dan fasa pembangunan projek untuk mengasah kepakaran mereka.

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (MIKROELEKTRONIK)


SINOPSIS PROGRAM

Mikroelektronik adalah bidang kejuruteraan yang berkaitan dengan pengecilan komponen elektronik. Ia melibatkan rekabentuk, fabrikasi dan pengujian microcircuits  atau Litar Bersepadu(IC). IC ini digunakan secara meluas dalam komputer, peralatan telekomunikasi, produk audio-video, peralatan ruang dan produk elektronik lain.

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PENGUKURAN ELEKTRONIK DAN KAWALAN)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dalam pelbagai proses industri dan sistem pengukuran termasuk pengesan dan actuator yang banyak digunakan dalam pembuatan automasi termasuk industri utiliti dan lain-lain. Pelajar akan memperolehi pengetahuan teknikal dan kemahiran dalam sistem kawalan, pengesanan(sensor), pemilihan peralatan, pemasangan, pertauliahan dan pengujian, penyelenggaraan, kaliberasi, pengaturcaraan dan pengendalian PLC, SCADA. Program ini menawarkan modul pengkhususan seperti Process Control, Industrial Automation, Data Acquisition and Control serta Industrial Process Instrumentation.

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TRANSMISI DATA DAN RANGKAIAN)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk bekerja dalam diagnosis kerosakan sistem rangkaian, baik pulih dan pemasangan peralatan, perkhidmatan dan perancangan rangkaian dalam syarikat-syarikat telekomunikasi. Modul yang ditawarkan termasuklah mengenai teori transmisi, isyarat telekomunikasi, pengukuran dan teknik komunikasi serta serta data komunikasi yang canggih. Di samping itu, pelajar akan didedahkan kepada telefoni asas, rangkaian dan asas-asas mikropemproses.

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/

Kluster Elektrik

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan yang berasaskan teori dan amali dalam bidang elektrik dan dijalankan secara usahasama antara MARA dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Teknologi Kejuruteraan MARA dan Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai bertauliah. Program ini menekankan pengetahuan teknikal dan latihan kemahiran kepada pelajar dalam bidang perkhidmatan penyelenggaraan elektrik termasuk pendawaian elektrik, sistem pencegahan kebakaran dan keselamatan bangunan, sistem perkhidmatan serta sistem automasi bangunan.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan yang berasaskan teori dan amali dalam bidang elektrik dan dijalankan secara usahasama antara MARA dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Teknologi Kejuruteraan MARA dan Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai bertauliah. Program ini menekankan pengetahuan teknikal dan latihan kemahiran kepada pelajar dalam bidang perkhidmatan penyelenggaraan elektrik termasuk pendawaian elektrik, sistem pencegahan kebakaran dan keselamatan bangunan, sistem perkhidmatan serta sistem automasi bangunan.

KOMPETENSI ELEKTRIK (PENDAWAI PW4)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik(Pendawai PW4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Pendawai Tiga Fasa (PW3) atau Pendawai Tiga Fasa dengan Pengendosan Pengujian(PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja pendawaian, menguji pepasangan, membaikpulih pendawaian dan alatan/radas elektrik dan penyeliaan.

KOMPETENSI ELEKTRIK (PENDAWAI PW4)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik(Pendawai PW4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Pendawai Tiga Fasa (PW3) atau Pendawai Tiga Fasa dengan Pengendosan Pengujian(PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja pendawaian, menguji pepasangan, membaikpulih pendawaian dan alatan/radas elektrik dan penyeliaan.Program ini khas untuk pelajar yang mempunyai Kompeten Pendawai Satu Fasa (PW2).

KOMPETENSI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA A4)


SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik (Penjaga Jentera Voltan Rendah A4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Voltan Rendah dengan sekatan A4 oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja-kerja penyeliaan dan pengawalan, membaikpulih dan menyelenggara mesin-mesin elektrik serta kerja-kerja pengawalan dan penyegerakkan penjana kuasa voltan rendah.

KOMPETENSI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA A1)


PROGRAM SYNOPSIS

This program has been accepted by Suruhanjaya Tenaga. Students who graduate from the training will be awarded the Diploma of Electrical Competence (A1 Low Voltage Lantern Guard) and eligible for the Low Voltage Guard Competency examination with A1 by Suruhanjaya Tenaga. This program offers learning and practice based on theory and practice. Learning and training includes making supervision, mentoring, improving work, holding, testing the system and the supply of electrical equipment including top-line works and low-voltage underground cables.

TEKNOUSAHAWAN ELEKTRIK


TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (sepenuh masa)

IKM TERLIBAT

Seberang Perai Utara

SYARAT KELAYAKAN

Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari IKM/ GIATMARA/ ILP/ IKBN/ Politeknik/ Kolej Komuniti atau mana-mana IPT. DAN

Memiliki Sijil Pendawai PW4. DAN

Tidak mendaftarkan Sijil Kompetensi PW4 dengan mana-mana syarikat. DAN

Tidak disenarai hitam oleh mana-mana agensi kewangan. DAN

Tidak Rabun Warna. DAN

Lulus temuduga dan Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test)

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/