Kluster Information and Computing (ICT)

TEKNOLOGI KOMPOSIT


Pelatih boleh menjadi pekerja mahir dalam sistem komputer dan rangkaian. Mereka boleh melakukan kerja-kerja diagnosis kerosakan dan membaikpulih kerosakan pada komputer peribadi, komputer riba dan peranti mudah alih menggunakan peralatan, perkakasan, perisian dan persisian mengikut perkembangan teknologi terkini. Peserta juga berpotensi menjadi Usahawan Teknologi yang kompetitif dengan mengimplimentasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari semasa menjalankan latihan GIATMARA selama 6 bulan dan pendedahan dengan dunia pekerjaan sebenar dalam program Inplace Structured Program (ISP) selama 3 bulan.

AKREDITASI

Sijil Professional GIATMARA / IT-020-3:2013(JPK) / Sijil CISCO IT Essential(CISCO)

LOKASI

SYARAT KEMASUKAN

  1. Bumiputera.
  2. Sihat tubuh badan.
  3. Boleh membaca, menulis dan minat (3M).
  4. Berumur dari 15 tahun dan tiada had umur.

TEMPOH LATIHAN

9 Bulan (6 Bulan Di GIATMARA + 3 Bulan Di Latihan Industri)

PERMOHONAN ONLINE

Permohonan

SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER


Pelatih boleh menjadi pekerja mahir dalam bidang teknologi sistem komputer dan rangkaian. Pelatih akan diberi pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam melakukan kerja-kerja pemasangan, konfigurasi, baikpulih dan menguji peralatan komputer dan rangkaian. Selain itu mereka boleh melakukan kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian dengan menggunakan teknologi peralatan terkini. Pelatih juga berpotensi menjadi usahawan dan berpeluang melanjutkan kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi.

AKREDITASI

Sijil Professional GIATMARA / IT-030-3:2013(JPK) / Sijil CISCO Academy CCNA 1 & 2(CISCO)

LOKASI

SYARAT KEMASUKAN

  1. Bumiputera.
  2. Sihat tubuh badan.
  3. Boleh membaca, menulis dan minat (3M).
  4. Berumur dari 15 tahun dan tiada had umur.

TEMPOH LATIHAN

9 Bulan (6 Bulan Di GIATMARA + 3 Bulan Di Latihan Industri)

PERMOHONAN ONLINE

Permohonan
PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/