Kluster Mekanikal Servis

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENYAMAN UDARA DAN PENYEJUKAN


Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan penyamanan udara dan penyejukan yang merangkumi kemahiran memasang, menyelenggara dan membaik pulih pelbagai jenis penghawa dingin dan sistem penyejukan. Program Persijilan Juruteknik Servis (CSTP) yang diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) turut akan disediakan kepada pelajar sebagai persijilan professional tambahan.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIK INDUSTRI


Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan mekanik industri yang merangkumi kerja-kerja menggegas, mengimpal, mencanai, membaik pulih serta merombak rawat mesin-mesin industri dan kompenennya menerusi kaedah konvensional dan Computer Numerical Control (CNC). Graduan juga akan berkemahiran untuk melakukan kerja-kerja asas elektrik dan elektronik, pemasangan dan penyelenggaraan sistem kawalan pneumatik & hidraulik di samping asas teknologi pengeluaran.

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/