Kluster Minyak dan Gas

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FABRIKASI STRUKTUR


Program ini menawarkan peluang pembelajaran yang komprehensif dalam bidang kejuruteraan struktur dan amalan fabrikasi. Program ini turut mendedahkan pelajar dengan prinsip rekabentuk, kerja-kerja fabrikasi dan penyelenggaraan serta pengalaman merekabentuk projek struktur keluli.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FABRIKASI PERPAIPAN


Program ini merangkumi komponen-komponen asas dalam sistem perpaipan, spesifikasi, jenis serta aplikasinya. Pelajar juga akan mempelajari asas-asas susun atur loji, kelengkapan perpaipan, prinsip rekabentuk serta prosedur yang digunakan dalam merekabentuk loji kompleks.

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK


Program ini menyediakan pelajar untuk kerjaya profesional dalam rekabentuk, ujian, penyelenggaraan dan pentauliahan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas.

PERTANYAAN DAN INFO

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA,
Tigkat 21, Ibu Pejabat Mara 21,
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2613 4258
Fax: 03-2691 4510
Emel : info@tvetmara.edu.my
Pautan : https://www.tvetmara.edu.my/