Live Webinars

Cipta Kerjaya Dengan Pertanian.

Bidang Landskap; Sektor Pekerjaan Berpotensi Tinggi

Perladangan Mampu Atasi Pengganguran Belia

UCAM adalah sebuah Syarikat Milikan RISDA yang ditubuhkan pada tahun 1993 di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996. Kampus UCAM adalah di Alor Gajah, Melaka dengan keluasan kawasan 150 ekar.

KOLEJ UNIVERSITI AGROSAINS MALAYSIA

Seiring dengan penumpuan negara dalam Program Transformasi Ekonomi terutama dalam sektor pertanian melalui inisiatif dalam memberi fokus kepada rakyat berpendapatan tinggi. Selanjutnya >>