SENARAI EXPERT JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

PERTANYAAN DAN INFO

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar,Aras 5-9,
No. 47 Persiaran Perdana Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan  Persekutuan,
62100 PUTRAJAYA.
[UP: Bahagian Pendidikan Kemahiran]

No. Telefon : 03-88912000,
No Faks : 03-88882312
Laman Web: http://www.kemas.gov.my

KEMAS